دوره و شماره: دوره 4، شماره 13، بهار 1391 
1. مقایسه شیوه‌های فرزند پروری والدین و شاخص‌های هیجانی

صفحه 1-17

پریسا تجلّی؛ غلامعلی افروز؛ باقر غباری بناب


2. بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس عاطفه مثبت ومنفی

صفحه 17-29

حسن پاشا شریفی؛ سیمین بشردوست؛ سوزان امامی پور