دوره و شماره: دوره 4، شماره 15، پاییز 1391 
2. بررسی عملی بودن، اعتبار و روایی تست تجدید نظر شده شادکامی

صفحه 15-29

حیدر علی هومن؛ حمیدرضا وطن خواه؛ ساناز درستکار


3. رابطۀ ویژگیهای شخصیتی با کارآیی پلیس

صفحه 29-39

حمید رضا فرهمند؛ مهناز علیمرادی


6. مقایسه خلاقیت و سلامت روانی دانش آموزان تیزهوش و عادی

صفحه 69-81

منصوره شهریاری احمدی؛ غلامعلی افروز؛ حسن پاشا شریفی؛ مهدی دوایی