دوره و شماره: دوره 6، شماره 21، بهار 1393، صفحه 1-101 
4. مقایسه اختلالات رفتاری دانش آموزان سایبربولینگ و عادی

صفحه 41-47

مصطفی تبریزی؛ مهناز استکی؛ سمانه ملا علی حسینی


5. مقایسه خطای ادراکی و نیمرخ هوشی کودکان

صفحه 49-64

آتینا باغداساریانس؛ فاطمه گلشنی؛ مهناز قشقایی


6. مقایسه سبک های دلبستگی و سبکهای عشق ورزی

صفحه 66-78

غلامرضا محمودی؛ فاطمه گلشنی؛ مهتاب نوروزیان


7. بررسی ویژگی های روان سنجی سنخ نمای مایرز ـ بریگز (MBTI)

صفحه 80-99

ولی الله فرزاد؛ سید احمد جلالی؛ زهرا شیرخانلو


8. مقایسه اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن و درمان فراشناختی بر نشخوارفکری و علایم افسردگی

صفحه 101-118

پروانه محمد خانی؛ فریبا حسنی؛ مژگان سپاه منصور؛ غلامرضا محمودی؛ زرین سادات لاریجانی