دوره و شماره: دوره 6، شماره 23، پاییز 1393، صفحه 1-111 
3. اثربخشی شن درمانی بر کودکان با اختلال کم توجه – بیش فعالی

صفحه 35-44

ساناز اشکان؛ افتخار حمیدی؛ سید سعید آقایی


7. مقایسه اثربخشی گروه درمانی شناختی و آموزش شادکامی برجریان خون منطقه ای مغز بیماران افسرده با روش SPECT

صفحه 92-109

سید عبدالمجید بحرینیان؛ عیسی نشاندار اصلی؛ آنیتا باغداساریانس؛ سوزان امامی پور؛ مرتضی عزیزی


8. وی‍ژگیهای روانسنجی مقیاس فراهیجان دانشجویان

صفحه 111-124

نورمحمد رضایی؛ ایمان پارسایی؛ عصمت نجاتی؛ میترا نیک آمال؛ سعداله هاشمی رزینی