تعداد مقالات: 99
1. مقایسه حساسیت اضطرابی در افراد وابسته به سیگار و غیر سیگاری

دوره 6، شماره 24، زمستان 1393، صفحه 1-12

منصور علی مهدی؛ صمد فهیمی؛ مینا مجتبایی


2. تاثیر موسیقی درمانی به شیوه اُرف بر تمرکز دیداری و ارتباط چشمی کودکان با اختلالات طیف اوتیستیک

دوره 6، شماره 23، پاییز 1393، صفحه 1-12

آنیتا باغداساریانس؛ کامبیز پوشنه؛ بیاینا عیسی قلیان هادانی


3. ارزیابی عملکرد تکنیسین فوریتهای پزشکی اورژانس تهران در سال 1391

دوره 6، شماره 22، تابستان 1393، صفحه 1-19

علی دلاور؛ غلامرضا محمودی؛ الهام شمس


4. بررسی روایی و پایایی چارت رشد ترسیم آزمون بینایی- حرکتی بندر- گشتالت در کودکان 6 تا 5/8 ساله کرج

دوره 6، شماره 21، بهار 1393، صفحه 1-15

هادی بهرامی؛ علیرضا کیامنش؛ مهتاب کشاورزیان


5. رابطۀ سلامت روانی و نگرش به بزهکاری در نوجوانان و جوانان در کمپ های اطراف تهران

دوره 5، شماره 20، بهار 1393، صفحه 1-11

ساناز رزمخواه؛ بتول پاکزاد؛ قدسی احقر


6. تاثیر آموزش هنرهای تجسمی و حرکات ریتمیک بر کاهش نشانگان اختلال هماهنگی رشدی

دوره 4، شماره 16، زمستان 1391، صفحه 1-27

فائقه فتاح؛ مهناز استکی؛ حسن عشایری


7. بررسی اثربخشی آموزش اخلاق به کمک فیلم های پویانمایی

دوره 4، شماره 15، پاییز 1391، صفحه 1-14

فرخنده مفیدی؛ سیما کفیلی مقدم


9. مقایسه شیوه‌های فرزند پروری والدین و شاخص‌های هیجانی

دوره 4، شماره 13، بهار 1391، صفحه 1-17

پریسا تجلّی؛ غلامعلی افروز؛ باقر غباری بناب


10. بررسی رابطه ی بین کیفیت دلبستگی کودک- مادر

دوره 3، شماره 12، زمستان 1390، صفحه 1-11

پروین کدیور؛ محمد جعفر جوادی؛ محبوبه قدمی


14. مروری بر عوامل اثرگذار بر گرایش جنسی انسان

دوره 2، شماره 8، بهار 1389، صفحه 1-22

روشنک خدابخش؛ زهره خسروی؛ آزاده نعمتی


15. تست

دوره 7، شماره 25، بهار 1394، صفحه 1-100


16. مقایسه عملکرد خانواده و طرحواره های ناسازگار اولیه در دو گروه نوجوانان مستقل و وابسته به دیگران

دوره 6، شماره 24، زمستان 1393، صفحه 13-33

مژگان سپاه منصور؛ سوزان امامی پور؛ عطیه امراللهی بیوکی


17. اثربخشی آموزش خود گویی های درونی مثبت بر کاهش میزان اضطراب اجتماعی کوتاه قامتان شهر تهران

دوره 6، شماره 23، پاییز 1393، صفحه 14-33

سیمین حسینیان؛ قدسی احقر؛ مهیار پور غفار عبدی


18. بررسی رابطه بین برتری نیمکره های مغزی با سبکهای تفکر

دوره 6، شماره 22، تابستان 1393، صفحه 21-33

حسن احدی؛ سعیده اصلاح کار


20. تأثیر آموزش مهارتهای مثبت اندیشی بر کمرویی نوجوانان

دوره 5، شماره 20، بهار 1393، صفحه 12-20

علیرضا جعفری؛ داریوش مهرافزون


22. بررسی عملی بودن، اعتبار و روایی تست تجدید نظر شده شادکامی

دوره 4، شماره 15، پاییز 1391، صفحه 15-29

حیدر علی هومن؛ حمیدرضا وطن خواه؛ ساناز درستکار


23. رابطه بین سبک های اسناد و ادراک دانش آموزان از شیوه های فرزندپروری والدین با پیشرفت تحصیلی آنها

دوره 4، شماره 14، بهار 1391، صفحه 25-41

ناهیده درستکار؛ محمد جعفر جوادی؛ مژگان سپاه منصور


24. بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس عاطفه مثبت ومنفی

دوره 4، شماره 13، بهار 1391، صفحه 17-29

حسن پاشا شریفی؛ سیمین بشردوست؛ سوزان امامی پور