کلیدواژه‌ها = بیماران قلبی
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی روش اثربخشی روش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش افسردگی ونگرش های ناکارآمد در بیماران قلبی

دوره 4، شماره 15، پاییز 1391، صفحه 93-112

شیرین کوشکی؛ محمود جمالی؛ مهدیه صالحی؛ حمزه اکبری