کلیدواژه‌ها = افسردگی
تعداد مقالات: 4
1. اثربخشی آموزش مقابله با اضطراب، افسردگی و حساسیت بین فردی بر سلامت روانی زنان میانسال

دوره 5، شماره 20، بهار 1393، صفحه 82-96

میترا نیک آمال؛ پروانه یارمحمدی؛ نسرین شادمانفر؛ لیلا زنگنه


2. مقایسه اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر حضور ذهن با درمان گروهی فعال‌سازی رفتاری برای افسردگی در میزان افسردگی و کیفیت زندگی افراد افسرده

دوره 5، شماره 20، بهار 1393، صفحه 21-37

داود جعفری؛ مهدیه صالحی؛ پروانه محمدخانی؛ سوزان امامی پور؛ احمد حیدری پهلویان


3. اثربخشی روش اثربخشی روش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش افسردگی ونگرش های ناکارآمد در بیماران قلبی

دوره 4، شماره 15، پاییز 1391، صفحه 93-112

شیرین کوشکی؛ محمود جمالی؛ مهدیه صالحی؛ حمزه اکبری


4. نشانگان اضطراب و افسردگی در بیماران مبتلا به زخم پپتیک

دوره 3، شماره 12، زمستان 1390، صفحه 33-41

عباسعلی الهیاری؛ حسین یوسفی؛ کاظم رسول زاده طباطبایی؛ پدرام طباطبایی