کلیدواژه‌ها = روایی
تعداد مقالات: 9
1. تعیین ویژگی های روان سنجی مقیاس نیاز به شوخ طبعی NFHS

دوره 6، شماره 24، زمستان 1393، صفحه 72-86

محبوبه محمدی انایی؛ آدیس کراسکیان موجمباری


3. بررسی روایی و پایایی چارت رشد ترسیم آزمون بینایی- حرکتی بندر- گشتالت در کودکان 6 تا 5/8 ساله کرج

دوره 6، شماره 21، بهار 1393، صفحه 1-15

هادی بهرامی؛ علیرضا کیامنش؛ مهتاب کشاورزیان


4. آزمون روان‌سنجی مقیاس‎های هسته ارزشیابی‎های خود

دوره 5، شماره 20، بهار 1393، صفحه 37-51

محترم نعمت طاوسی؛ شهناز اکبرزاده حوری


7. بررسی اعتبار، روایی و هنجار یابی پرسشنامه علائم مرضی کودکان

دوره 3، شماره 11، پاییز 1390، صفحه 47-57

ولی الله فرزاد؛ سوزان امامی پور؛ فرشته وکیل قاهانی


8. بررسی عملی بودن، اعتبار و روایی سیاهه انگیزه پیشرفت در کارمندان

دوره 1، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 64-80

حسین شکرکن؛ احسان محب


9. تدوین فرم کوتاه پرسشنامه MMPI-2 در دانشجویان ایرانی

دوره 1، شماره 1، بهار 1388، صفحه 19-31

حسین داوودی؛ حیدر علی هومن؛ حسن پاشا شریفی