نویسنده = حیدر علی هومن
تعداد مقالات: 6
3. بررسی عملی بودن، اعتبار و روایی تست تجدید نظر شده شادکامی

دوره 4، شماره 15، پاییز 1391، صفحه 15-29

حیدر علی هومن؛ حمیدرضا وطن خواه؛ ساناز درستکار


4. ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه رضایت زناشویی

دوره 4، شماره 14، بهار 1391، صفحه 101-115

حسن احدی؛ حیدر علی هومن؛ شیرین کوشکی؛ مهدی شاه نظری


6. همترازسازی دو آزمون اضطراب کتل و اشپیلبرگر در دبیرستانهای شهر تهران

دوره 3، شماره 11، پاییز 1390، صفحه 85-106

حیدر علی هومن؛ حمیدرضا وطن خواه؛ افسانه حاتمی کیا؛ عماالدرین احمدی سرتختی