نویسنده = فریبا حسنی
تعداد مقالات: 4
1. اثربخشی لگوآموزشی بر افزایش هوش عملی و خلاقیت کودکان پیش دبستانی

دوره 5، شماره 20، بهار 1393، صفحه 66-81

فریبا حسنی؛ غلامرضا محمودی؛ ندا تهرانی


2. مقایسه اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن و درمان فراشناختی بر نشخوارفکری و علایم افسردگی

دوره 6، شماره 21، بهار 1393، صفحه 101-118

پروانه محمد خانی؛ فریبا حسنی؛ مژگان سپاه منصور؛ غلامرضا محمودی؛ زرین سادات لاریجانی


3. تاثیر تمرینات مراقبه تمرکزی بر کارکرد توجه پایدار، انتخابی و انتقالی در زنان

دوره 3، شماره 11، پاییز 1390، صفحه 107-125

آتنا احسان نیارمی؛ وحید نجاتی؛ فریبا حسنی