نویسنده = مژگان سپاه منصور
تعداد مقالات: 7
1. مقایسه عملکرد خانواده و طرحواره های ناسازگار اولیه در دو گروه نوجوانان مستقل و وابسته به دیگران

دوره 6، شماره 24، زمستان 1393، صفحه 13-33

مژگان سپاه منصور؛ سوزان امامی پور؛ عطیه امراللهی بیوکی


2. پیش بینی نگرش به خوردن بر اساس توان حل مساله اجتماعی و تنظیم هیجانی شناختی

دوره 6، شماره 24، زمستان 1393، صفحه 117-134

مهدیه صالحی؛ مژگان سپاه منصور؛ غلامرضا محمودی؛ نادیا مدنی پور


3. تعیین رابطه کارکرد خانواده و هوش هیجانی با اضطراب دانش آموزان

دوره 6، شماره 23، پاییز 1393، صفحه 78-90

مژگان سپاه منصور؛ مهدی دوائی؛ شمسی محمدی


4. چگونگی نقش سبکهای دلبستگی و روابط موضوعی در شکل گیری تصور از خدا در دانش آموزان دوره متوسطه

دوره 6، شماره 22، تابستان 1393، صفحه 72-85

سید محسن ابراهیمی؛ مژگان سپاه منصور؛ سوزان امامی پور


5. مقایسه اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن و درمان فراشناختی بر نشخوارفکری و علایم افسردگی

دوره 6، شماره 21، بهار 1393، صفحه 101-118

پروانه محمد خانی؛ فریبا حسنی؛ مژگان سپاه منصور؛ غلامرضا محمودی؛ زرین سادات لاریجانی


6. رابطه بین سبک های اسناد و ادراک دانش آموزان از شیوه های فرزندپروری والدین با پیشرفت تحصیلی آنها

دوره 4، شماره 14، بهار 1391، صفحه 25-41

ناهیده درستکار؛ محمد جعفر جوادی؛ مژگان سپاه منصور


7. ارتباط عزت نفس با فرسودگی شغلی معلمان دوره مهارت های حرفه ای استثنایی و مدارس راهنمایی عادی

دوره 1، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 34-50

شیرین کوشکی؛ مژگان سپاه منصور؛ مهرنوش نوشاد